Nội dung chính

Khách hàng sẽ được hoàn tiền trong vòng 30 ngày đầu tiên, tính từ ngày Bcar Auto đã nhận tiền vào tài khoản. Số tiền và hình thức hoàn trả sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể được quy định trong chính sách hoàn tiền.

Hoàn tiền và hoàn tiền 100%

Khách hàng sẽ được hoàn trả 100% giá trị dịch vụ trong vòng 12 tiếng đồng hồ kể từ ngày chính thức kích hoạt dịch vụ.

* Bcar Auto không giải quyết vấn đề hoàn tiền nếu như giao dịch hoàn tiền phát sinh tại thời điểm sau 30 ngày kể từ ngày kích hoạt dịch vụ.

 

Điều kiện áp dụng

Khi yêu cầu hoàn tiền các dịch vụ tại BCARAUTO.VN, đồng nghĩa với việc khách hàng phải thỏa mãn các điều kiện dưới đây:

Khách hàng không đăng ký dùng thử đối với dịch vụ muốn hoàn tiền.
Dịch vụ cần hoàn tiền phải thuộc các gói dịch vụ thuộc diện được hoàn tiền.
Mỗi một khách hàng chỉ được hoàn tiền một lần duy nhất với mỗi loại dịch vụ.
Chính sách hoàn tiền chỉ được áp dụng một lần duy nhất đối với mỗi khách hàng. Nếu khách hàng yêu cầu hoàn tiền có một trong các thông tin trùng với dữ liệu khách hàng/dịch vụ đã được hoàn tiền trước đây thì yêu cầu hoàn tiền sẽ bị từ chối.
Chính sách hoàn tiền này không áp dụng đối với khách hàng là đại lý.
Chính sách hoàn tiền không áp dụng với các dịch vụ được hưởng khuyến mãi theo bất kỳ hình thức nào (Giảm giá trực tiếp, gói dịch vụ theo chương trình khuyến mãi v..v..).
Ngoài ra, việc hoàn tiền cũng sẽ bị từ chối nếu khách hàng không cung cấp được số CMND đã sử dụng để đăng ký tài khoản.

BCARAUTO.VN có toàn quyền thay đổi, bổ sung nội dung cho chính sách hoàn tiền này mà không cần phải thông báo trước với khách hàng.